Google Assistant - Wash, wash, wash your hands!

Wash, wash, wash your hands
For forty seconds, please
Soap will chase the germs away
So you don’t cough and sneeze

Spală, Spală, Spală mâinile
Timp de patruzeci de secunde, te rog
Săpunul va alunga germenii
Așa nu o să tușești și nu o să strănuți

Lather up your hands
Bout half a minute more
Get in between each finger, you
can never be too sure

Frecă-ți mâinile
O jumătate de minut în plus
Freacă între fiecare deget,
nu poate fi niciodată prea sigur

Clean, clean, clean your hands
And if you’re getting bored
Remember, friend, that in the end
Good health is your reward

Curață, curață, curață mâinile
Și dacă te plictisești
Amintește-ți, prietene, că până la urmă
O sănătate bună este recompensa ta

Scrub, scrub, scrub your hands
You’re almost there, hooray!
Soap and water, lather up
At least 5 times a day

Freacă, freacă, freacă mâinile
Ești aproape să termini, dragule!
Cu săpun și apă, clătește
De cel puțin de 5 ori pe zi

Rinse, rinse, rinse your hands
Just 5 more seconds now
We’re having fun, we’re almost done
Now let’s get you a towel

Clătește, clătește, clătește-ți mâinile
Mai sunt doar 5 secunde acum
Ne distrăm, aproape că am terminat
Acum să luăm un prosop