Se lucrează la manual! Mulţumim pentru sugestiile comunicate la telefon 0720501201 / 00447404626484 (SMS) sau prin email la ion.stanca@manual.digital
Vocea este a unui "sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare", conform OMEN Nr. 3.124/2017

Informatică și TIC pentru Clasa a V-a
Adrian Niţă, Carmen Popescu, Diana Nicoleta Chirilă, Maria Niţă
Editura CORINT
ISBN  9786069404461  978-606-9404-46-1  04461

Manualul digital în format .pdf (încărcarea poate dura câteva zeci de secunde)

Manualul digital - CD

English-Romanian Vocabulary

Pronunţarea corectă a numelor proprii străine

Greşeli de redactare şi sugestii

CUPRINS / 3
Competențe generale și specifice / 5
Ghid de utilizare a manualului / 6

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIEI

1. Norme de ergonomie și de siguranță
Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de Informatică / 8
Poziția corectă a corpului la stația de lucru / 10
      Aplicații. Mini proiect / 11

2. Tipuri de sisteme de calcul și de comunicații
Momente principale în evoluția sistemelor de calcul / 12
Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană / 14
      Aplicații. Mini proiecte / 15

3. Elemente de arhitectură ale unui sistem de calcul
Structura generală a unui sistem de calcul / 16
Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul / 18
      Aplicații / 19

4. Tipuri de dispozitive
Dispozitive periferice / 20
Dispozitive periferice de ieșire / 23
Dispozitive periferice de intrare-ieșire / 25
Dispozitive de stocare a datelor / 26
Aplicații. Mini proiect / 29

5. Sisteme de operare
Rolul unui sistem de operare / 32
      Test de evaluare / 33

Elemente de interfață ale unui sistem de operare / 34
Aplicații / 36
Test de evaluare / 37
Organizarea datelor pe suport extern / 38
      Aplicații / 39

Operații cu fișiere și directoare / 40
Aplicații / 41
      Test de evaluare / 41

6. Internet
Avantajele lucrului în rețea / 42
      Tipuri de rețele de calculatoare / 42

Servicii în Internet / 43
Reguli de comportare pe Internet / 45
       Drepturi de autor / 45

Aplicații / 46
      Test de evaluare / 46

7. Editoare grafice
Paint / 50
Aplicații. Mini proiect / 54

INFORMATICĂ

8. Algoritmi
Noțiunea de algoritm. Proprietăți ale algoritmilor / 56
      Aplicații / 57

Descrierea algoritmilor. Date cu care lucrează algoritmii / 58
Expresii / 60
Aplicații / 63
Test de evaluare / 65

9. Structura secvențială și structura alternativă
Structura secvențială (liniară) / 66
      Aplicații / 67

Structura alternativă (decizională) / 69
Aplicații. Mini proiect / 72
Elemente de interfață specifice mediului grafic interactiv / 76
Test de evaluare / 81
Reprezentarea structurilor secvențiale / 82
Aplicații. Mini proiect / 84
Reprezentarea structurilor secvențiale – continuare / 86
       Aplicații / 89

Reprezentarea structurilor alternative prin blocuri grafice / 90
Test de evaluare / 92
      Mini proiecte / 92

Indicații și răspunsuri / 94


Durata audio 2:39


Durata audio 1:42


Durata audio 2:12


Durata audio 3:33


Durata audio 3:34

Poziția corectă a corpului la staţia de lucru

Office Ergonomics: Simple solutions for comfort and safety
Ergonomics 101                                                            


Sisteme de calcul şi de comunicații întâlnite în viața cotidianăStructura generală a unui sistem de calculDispozitive periferice


Rolul unui sistem de operare

Sistemul de operare

Crearea fişierelor

Organizarea datelor pe suport extern


Windows Explorer

Selectarea fișierelor sau a folderelor

Crearea directoarelor/folderelorInternetul

Servicii în Internet


Mini proiect. Desenarea unui brăduț

Desenarea unei păduri


Proprietăți ale algoritmilor


Numele variabilelor


Evaluarea expresiilor

Expresii

Evaluarea expresiilor
Structuri de control
Interfața Scratch
Reprezentarea structurilor secvențiale

Mini proiect
Mini proiect. Exemplu de realizare


Textul manualului (pentru a genera audio, conform OMEN nr. 3124/2017)